Cryptobox XXXHD kanálový list

Kanálový list v Cryptoboxe môžme aktualizovať dvoma spôsobmi, buď to pomocou funkcie Fast scan alebo pomocou súboru *.sdx.

Pomocou Fast scanu aktualizujeme kanálový list nasledovne:
1. Zatlačíme na DO tlačítko Menu
2. Vojdeme do Inštalácie
3. Zvolíme funkciu Fast scan
4. V prvom riadku si vyberieme akého prevádzkovateľa karty máme ( v našom prípade Skylink Slovensko)
5. Prečíslovanie kanálov necháme zapnuté
6. Typ vyhľadávania vymazať
7. Spustiť vyhľadávanie

Pomocou súboru *.sdx aktualizujeme kanálový list nasledovne:
1. Stiahneme si zabalený súbor odtiaľto
2. Rozbalíme a uložíme ho na USB kľúč
3. USB kľúč zasunieme do prímača
4. Počkáme, kým sa nám kľúč inicializuje
5. Zatlačíme na DO Menu
6. Vojdeme do Nastavenia / USB Aktualizácia
7. Prejdeme na súbor a zatlačíme OK na DO
8. Potvrdíme aktualizáciu