Raspberry Pi

Inštalácia OS

Raspberry Pi by nefungovalo bez OS. Existuje veľa rôznych OS, ale ja používam oficiálny OS. Na OS budeme potrebovať SD kartu o veľkosti 16G a viac. Najnovšiu verziu si nainštalujeme na SD kartu pomocou aplikácie Raspberry Pi Imager. V aplikácií si vyberieme aký OS chcem nainštalovať, na ktorú SD kartu a spustíme zápis na kartu.

Krok 1

Obrázok 1 z 8

Po nahratí OS na SD môžme pokračovať v ďalších krokoch :
1. vložíme SD kartu do RBpi, pripojíme HDMI a LAN kábel, klávesnicu a napájanie

2. po spustení sa nám ukáže prvotné nastavenie OS. V ňom si nastavíme aký jazyk budeme používať cez HDMI rozhranie a zmenu prednastaveného hesla „raspberry“ pre hlavného administratívneho užívateľa „pi“. Heslo si môžeme zmeniť teraz alebo aj cez konzolu. Na konci nastavenia môžeme spustiť aktualizáciu OS alebo to tiež môžeme spraviť cez konzolu.

3. aby sme sa cez PC mohli pripojiť na RBpi musíme pred tým zapnúť rozhranie SSH a zistiť IP adresu RBpi. Tu zistime tak, že kurzorom prejdeme na dve šípky v pravom hornom rohu, kde potom vyskočí okno s IP adresou RBpi. SSH zapneme v nastavení konfigurácie OS

Krok 1

Obrázok 1 z 2

4. Inštaláciu doplnkov môžeme robiť cez konzolu v OS RBpi, alebo cez PC pomocou aplikácie PUTTY, spustime aplikáciu a do nastavení pripojenia napíšeme IP adresu, ktorú sme si opísali v kroku 3, Port 22 a typ pripojenia SSH. Spustime pripojenie a potvrdíme bezpečnostné upozornenie SSH, RBpi si po pripojení vypýta prihlasovacie údaje meno/heslo ( pi / raspberry ), ak ste si heslo zmenili v kroku 2. tak zadáte nové heslo a nie predvolené

Krok 2

Obrázok 2 z 5

Týmto máme Raspberry Pi nachystané na základné používanie. Ale týmto nastavením to nemusí končiť. Raspbery Pi ma veľa využití, napríklad ako WEB server, NAS server, VPN server atď, ale to si ukážeme inokedy 🙂